the ramblings of an idiot

Unless you’re completely blind and a fool, then you have probably noticed that there is a handsome new boy in my life. His name is CALVIN (duh). Basically I wanted a dog but since dogs aren’t allowed in my house, I got a ferret. The joke’s on my landlord because ferrets are way more destructive than dogs, ha ha!

Hvis dere er ikke blinde eller helt idiotiske, må dere ha merket at jeg har en fin ny gutt i livet mitt. Han heter CALVIN (duh). Jeg hadde lyst for en hund, men siden hunder er forbudt i huset mitt, kjøpte jeg en ilder. Vitsen er på utleieren min fordi ildere blir mye mer destruktiv enn hunder, ha ha!

IMG_2191

Please ignore my hideous claw. I look like I have goblin hands in every stupid picture.

I always have to do the most so of course Calvin only eats the most expensive ferret food available (that’s me bragging about my finances). He has a tiny suitcase for traveling. I’ll also be buying him lots of tiny sweaters and commissioning a portrait of him. Please do not ask me about my romantic life.

Here’s a little information for some of you thickos: ferrets are NOT rodents!!! They are mustelids, a group of small stretchy animals that includes wolverines and otters!!! If anyone says Calvin is a rodent I will mail them some anthrax.

Last week we were visited by Andrea, who decided she wanted to experience some real culture and left Iowa for Seattle. Turns out I’m the only one who didn’t know Minnesota borders Iowa. I literally never look at any states on a map other than WA. Why would I?

Vær så snill og ignorere min heslig klo. Jeg ser ut som jeg har goblin hender i hver jævlige bilde.

Jeg må altid gjøre det meste så selvfølgelig spiser Calvin bare den dyreste maten som finnes (det skryter jeg om økonomien min). Han har en liten koffert å reise med. Jeg skal også kjøpe mange små gensere til ham og bestille et portrett. Ikke spør meg om mitt romantisk liv. 

La merke til: ilder er IKKE gnagere! De er mustelider, en gruppe av små og elastiske dyr some inkluderer jerver og otere!! Hvis noen sier at Calvin er en gnager skal jeg poste anthrax til dem.

Siste uken fikk vi et besøk fra Andrea, som bestemte at hun ville oppleve noen ekte kultur og dro fra Iowa til Seattle. Det virker at jeg er det eneste som visste ikke at Minnesota kantlinjer med Iowa. Jeg ser aldri på andre stater på kart bortsett fra Washington. Hvorfor bør jeg gjøre det?

IMG_2262

It was so much fun, shout out to Andrea for filling us in on all the hot goss from Luther (wouldn’t you like to know!!!). I can’t even tell you how many people were swarming around Pike Place, I flew into a boiling rage every time some neanderthal stood in front of me when I was trying to look at flowers.

There is really nothing else to say about my life, all I do is isolate myself from others and think of new ways to get attention. 8)

Det var så gøy, tusen takk til Andrea for å gi oss den hette sladderen fra Luther (ønsker dere til å vite!!). Jeg kan ikke forlate dere hvor mange mennesker ble på Pike Place, jeg ble kjempe sint hver gang noen sto foran meg når jeg prøvde å se på blomster.

Det finnes ikke mer å si om livet mitt, alt jeg gjør er å isolere meg selv  og tenker på nye måter å få oppmerksomhet.

IMG_2281

tea tbh

 

Advertisements